Magunkról

Iskolánk a kerület legrégibb oktatási intézményeként 1762 júniusa óta működik Rákoscsaba csendes, forgalomtól védett környezetében, s szolgálja alázattal, szeretettel a tanulóifjúságot. Intézményünk eddigi életében változás történt, 2011. augusztus 31-től fenntartónk a Rákoscsabai Református Egyházközség lett.

Református egyházi intézményként valljuk, hogy az a gyermek, aki zsenge korától a Szentíráson, a népdalokon, családja és nemzete történelmén nő fel, lelkében megerősödik és ellent tud állni a mai társadalom válságjelenségeinek.

Tanulóink zöme a kertes övezetből érkezik, bár az utóbbi években szaporodik az agglomeráció távolabbi részeiről beiratkozó tanulók száma, felfedezve a kisiskolákra jellemző nyugalmas és családias légkör jelentőségét, a gyerekekkel való harmonikus kontaktus kialakításának lehetőségét, személyiségformáló erejét, gyermekközpontú szemléletét. Környezettudatos nevelésünk elismeréseként ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címmel büszkélkedhetünk.

A tanítás két épületben zajlik.

Az étkezést a kisépülethez tartozó ebédlőben bonyolítjuk le.

Az oktató-nevelő munkát informatikatermek, könyvtár, tornaterem, sportpálya, műfüves pálya, játszótér, interaktív táblák is szolgálják.

Pedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek a differenciálásra, a képességek egyéni kibontakoztatására, a tehetséggondozásra, a versenyekre való felkészítésre, a személyiség és közösségfejlesztésre tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt.

A délutáni tehetséggondozó szakkörök jó hangulatban, a gyermekek érdeklődési körére épülve, formálják a tanulók személyiségét, kreativitását, együttműködési készségét.

A hagyományápolás terén már eddig is sokat tettünk, jó kezdeményezéseinket folytatjuk tovább, és folyamatosan bővítjük kínálatunkat is. Számos rendezvényt, programot szervezünk és rendezünk meg: Jókai-nap, Szülők Szombatja, sportnap, múzeum- és színházlátogatások, kézműves foglalkozások, egész napos kirándulások, családi nap, hagyományőrző nap.

„Neveld a gyermeket  a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Példabeszédek 22,6

Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat és a kedves Szülőket, akik szívesen csatlakoznak iskolánk közösségéhez.

 

Csengetési rend
1. óra 8:00-8:45
2. óra 9:00-9:45
3. óra 10:00-10:45
4. óra 11:00-11:45
5. óra 11:55-12:40
6. óra 12:50-13:35
7. óra 13:40-14:25Tisztelt Szülők!

A Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy adójuk 1%-val támogatták alapítványunkat! Támogatásukat továbbra szívesen fogadjuk:

Rákoscsabai Gyermek Alapítvány

1171 Bp., Szánthó Géza u. 60.

Adószám: 18154506-1-42

Bankszámlaszám: 11717009-20060628

Köszönettel: Polohányi Mihályné

Kuratórium elnöke

 
 
 

Utolsó frissítés: 2017-11-04