Teljesítmény motivációs pályázat 2009

Bővebb információ...

 

Utolsó frissítés:

2013-11-01

A Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola jelmondata:

„FELETTÉBB TISZTA A TE BESZÉDED…

OKTASS, HOGY ÉLJEK!”

Zsoltárok 119, 140. 144

 

A jelmondat a Bibliából, azon belül is a Zsoltárok könyvéből származik. A zsoltárok jelentős része imádság és személyes vallomás, melyeket különböző emberek különböző élethelyzetekben, ill. lelkiállapotban fogalmaztak meg. Van köztük segélykiáltás veszélyhelyzetben, dicsőítés szabaduláskor, vannak bűnvalló és hálaadó zsoltárok, panaszdalok és himnuszok is, stb. A 150 zsoltár közül a 119. a leghosszabb, szerzője Isten beszédét, Isten törvényét magasztalja.

 

A jelmondat első fele többféleképpen is fordítható, ahogyan ezt a különböző bibliafordítások is tükrözik: „Szavad kiáll minden tűzpróbát”, vagy „Nagyon átlátszó tiszta a szavad”. Az elsődleges tény, ami itt kifejeződik, hogy Isten igéje a legtisztább forrás. Semmi értéktelent, vagy haszontalant nem tartalmaz, ezért „felettébb tiszta”. A „kiáll minden tűzpróbát” hasonlat arra a régi gyakorlatra utal, amikor az aranyat tűzben megpróbálták, megolvasztották. Ekkor a szennyeződés, az értéktelen salakanyag kiolvadt és maradt a színtiszta nemesfém. Isten igéje elegyítetlenül tiszta, sallangtól mentes.

   Isten szava tökéletesen tiszta erkölcsi vonatkozásban is. Abszolút erkölcsi mérték, végső igazodási pont, hiszen Akitől származik, tökéletes, bűntelen, tiszta.

   Továbbá Isten igéje „átlátszó tiszta”. Nem homályos, vagy kétértelmű beszéd, nem dodonai jóslat-szerű. Nyilvánvaló benne Isten gondolata, szándéka.

 

„Oktass, hogy éljek”. Jelmondatunk második fele, szintén gazdag tartalommal bír. A különböző fordítások szerinti jelentésárnyalatok a következők: „tégy értelmessé, hogy éljek!”, „adj nekem értelmet, hogy életem legyen!”, vagy, „adj értelmet és élek”. A sorok írója azért kéri Istent, hogy oktassa, mert bizonyos benne, hogy az Ő tiszta beszéde képes új értelmet adni életének. Más szóval, olyan szemléletet tud teremteni, ami által reménységgel lehet a jövőbe tekinteni. Bármilyen külső körülményektől függetlenül is motiválni képes. Ez egzisztenciális kérdés. Másfelől pedig Isten igéje képessé tud tenni a mindennapi életben való értelmes forgolódásra. Oktatni tud mindenre, ami szükséges jó kapcsolatok kialakításához, feladatok elvégzéséhez, és tanácsol az élet minden dolgaira vonatkozóan.

 

A fenti sorok a jelmondat elsődleges szentírásbeli jelentését igyekeztek kibontani. A távlati célok között Pedagógiai Programunk meghatározása szerint is különösen fontos, hogy iskolánkban minél többek számára azt jelentse Isten igéje, amit a zsoltár írójának is. Emellett pedig, tágabb értelmezésben, a napi oktatási-nevelési gyakorlat számára is irányadó a jelmondat. Hiszen a megfelelő értékek megfelelő módon való közvetítése által valósul meg a tanulók egészséges személyiségfejlődésének segítése, a szükséges motivációs készségek fejlesztése, és a felnőttkori feladatokra való eredményes felkészítés.