jokaiRákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola

1171 Budapest, Rákoscsaba, Szánthó G. u. 60.
Telefon: 258-20-15


KezdőlapGalériaMagunkrólTanév rendjeTanulóinkLeendő elsősöknekVersenyekLetölthető dokumentumokKözzétételi listaKereső


Iskolaajánló

Az iskolaválasztás a gyermekek és a családok életében fordulópont, a kicsik elhagyják az óvodát, iskolások lesznek.

Minden szülő szeretné, ha ebben a fontos kérdésben jó döntést hozna, a legmegfelelőbb iskolát választaná, ahol biztonságban, elfogadó környezetben tudhatják gyermeküket, ahol félelem és görcs nélkül telik a nap, eredményesen, szerető tanító nénik tanítják őket.

 

jelmondatReformátus iskolaként a továbbiakban diákjainkból öntudatos, hitvalló magyar reformátusokat, nem református vallású diákjainkból pedig öntudatos magyar keresztyéneket kívánunk nevelni. Arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekeknek szilárd erkölcsi talajt biztosítsunk.

 

A hozzánk beiratkozott kisdiákok emelt szintű informatikára előkészítő osztályban kapnak meg mindent annak érdekében, hogy tehetségük minél jobban kibontakozhasson. A matematika órákon az alsó tagozatosok szorobán eszközzel számolnak, mely nagymértékben segíti a gyerekek egyéni képességeinek kibontakozását, és logikai gondolkodását.

Kép23-8. osztályig az informatika által nyitjuk meg a világot a gyermekek számára, felkészítjük őket az információs kor kihívásaira, megtanítjuk nekik az önálló információszerzést. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy 8. osztály év végén ECDL vizsgát tehessenek azok a tanulók, akik igényt tartanak rá.

Szülői igény szerint már 1. osztálytól játékos nyelvi szakköröket indítunk angol és német nyelvből, 4. osztálytól pedig csoportbontással oktatjuk a választott idegen nyelvet. A felső tagozaton lehetőséget kapnak a tehetséges tanulók arra, hogy „nívó” csoportban folyamatos szókincsfejlesztéssel, bővebb nyelvtani ismeretekkel, gyorsabb ütemben biztos nyelvi alapokat kapjanak, mely záloga lehet a későbbi nyelvvizsgának.

Nevelőtestületünk tagjairól elmondható, hogy nyitottak az újra, innovatívak, kreatív, alkotó pedagógusközösség. Céljaink megvalósulását a Rákoscsabai Gyermek Alapítvány is támogatja.

A pályázati lehetőségek, a továbbképzések, az újítások célja minden esetben az oktató-nevelő munka színvonalának megtartása, fejlesztése, mint ahogy magas szintű környezeti nevelésünk elismeréseként második alkalommal nyertük el az ÖKO-iskola címet is.

 

2010A hagyományok ápolására iskolánkban mindig is nagy hangsúlyt fektettünk: templomi karácsony betlehemes játékunk, számos kerületi verseny lebonyolítása, a Jókai-napi gálaműsor, a közeli óvodások számára mesejátékok, kézműves foglalkozások szervezése, Iskolanyitogató programsorozatunk, osztály kirándulások, szakkörök, sportfoglalkozások mind-mind ezt a célt szolgálják.

 

Tárgyi feltételeink megfelelőek. Korszerű informatika termek (gyors, jól működő LCD monitorokkal ellátott, minden tanuló számára saját gép és szélessávú internet hozzáférés, szerver biztosított), könyvtár, tornaterem, műfüves pálya, ebédlő, több teremben digitális tábla várja a tanulókat.

 

Tanítóink

Tanítóink oktató-nevelő munkájuk során fontos feladatnak tekintik az óvoda és iskola közötti zökkenőmentes átmenet biztosítását. Vallják, hogy a gyerekek érdeklődőnek születnek, ezt kell munkájuk során megtartani. Szeretnék, ha a felfedezés örömét együtt élhetnék át tanítványaikkal. A tanítás során a gyermekek teljes személyiségének alakítása mellett, az értelmi, fizikai fejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek.

Tanítóink szakképzettek, nagy tapasztalattal, gyakorlattal rendelkeznek, ugyanakkor módszertani tárházuk állandó frissítésére is törekszenek.

Pedagógusaink az alsó tagozat fő feladatának a következőket tekintik:

  • IMG_1789az alapkészségek kialakítását,
  • azok folyamatos fejlesztését, szinten tartását,
  • a komplex tehetséggondozást, felzárkóztatást,
  • a kompetencia alapú oktatást,
  • a differenciált munkáltatást, az egyéni bánásmódot,
  • a helyes tanulási szokások kialakítását,
  • a közösségformálást, a személyiségfejlesztést,
  • a keresztyén értékek, normák közvetítését,
  • a keresztyén nevelés alapjainak megteremtését.

IMG_1562 

 

PICT4163,Kép 161
 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tervezett első osztályaink a 2013/14-es tanévben

Emelt szintű informatikára előkészítő osztály

infoteremA kisgyermekek életébe is bevonult a számítógép, sokszor hangoztatják, hogy ők „tudnak gépezni”. Ezt felismerve, pedagógiai programunkban is kiemelt szerepet kapva 1. osztálytól kezdve alapozó jelleggel tanítjuk a tantárgyat, vezetjük be őket a számítástechnika rejtelmeibe. 3. osztálytól pedig csoportbontásban heti 4 órában sajátíthatják el a teknőcgrafikát, a szövegszerkesztés, a rajzolóprogram alapjait, barangolhatnak az interneten. Tehát minden feltétel adott, hogy megfelelő alapokat kaphassanak a tanulók ahhoz, hogy 8. osztály végén sikeres ECDL vizsgát tehessenek.

Az olvasást a tanító néni a hangoztató-elemző-összetevő (szótagolós) módszerrel tanítja. Heti 2 óra hittan órarendbe építve.

 

Osztályfőnök: Szanyiné Plávits Ágnes

 

Szanyi Ági1981 óta dolgozom az iskolában.

Vallom, hogy a gyermekek tanítása a legfontosabb, és egyben a legszebb dolog a világon.

Hiába a sok éves tapasztalat, ha első osztályt kezdek, az az igazi kihívás, élmény, reményt keltő feladat, izgalom. Nagyon fontos, hogy az ember rátaláljon az adottságainak megfelelő szakterületre, én ezek közé a szerencsések közé tartozom, mert mindig azt csinálhattam, amit szeretek.

A tanítás sok-sok türelem, szeretet és megértés. Néha nagyon nehéz, de csak együtt érhetünk el eredményeket. Akkor dolgozunk a leghatékonyabban, ha hárman – gyermek, szülő, tanító – összefogunk.

Minden osztályommal azt szeretném elérni, hogy biztos alapokat kapjanak a további tanuláshoz, használható ismereteket a további életükhöz.

Fontosnak tartom, hogy a tudás örömteli legyen. Fogadalmamhoz híven szeretnék nyugodt, kiegyensúlyozott, keresztyén értékrenddel bíró, érdeklődő, jellemes gyermekeket nevelni. Ennek érdekében tanítóként továbbra is arra törekszem és igyekszem mindent megtenni azért, hogy

-          az óvodából az iskolába történő átlépés zökkenőmentes legyen,

-          a gyermekek nyugodt, harmonikus, szerető légkörben tanuljanak,

-          képességeiknek megfelelően fejlődjenek,

-          biztonságban érezzék magukat, szívesen jöjjenek iskolába,

-          a gyermekek egymás személyiségét tiszteletben tartsák, egymást elfogadják,

-          a szülőkkel őszinte, együttműködő kapcsolatot alakítsak ki.

Kívánom, hogy a gyermekek megleljék az adottságaiknak megfelelő első osztályukat, és várom az aktív, felelősségteljes szülők együttműködését, amely megalapozza a derűs, kiegyensúlyozott iskolás éveket mind a kisgyermekek, mind a szülők számára.

 

Emelt szintű testnevelés osztály

 

2011A kisiskoláskorú gyermek nagyon szeret szaladgálni, ugrálni, játszani, mozogni. Ebben az életkorban a mozgásélmény nagyon fontos, lényeges, hogy a gyermek élvezze a foglalkozásokat. A sport hatással van a későbbi személyiségre, a folyamatos visszajelzés jó irányba befolyásolja az önértékelést, és a kritika elfogadását. Mivel csapatban edz a gyerek, másokat is megismer, másik közösségnek is tagja lehet, mindez előmozdítja a kommunikációs, a problémamegoldó és a kompromisszum képességét. Javul a kitartása, a kreativitása, jobban tud összpontosítani. Mindezeket felismerve törekszünk arra, hogy tanulóink változatos testmozgást végezzenek, éppen ezért a mindennapi testnevelés mellett, lehetőség szerint úszás, lovaglás, foci, baranta foglalkozásokat is szervezünk számukra.

Az írás-olvasás tanítása a Meixner-féle diszlexia prevenciós módszerrel történik ebben az osztályban. Heti 2 óra hittan órarendbe építve.

 

Osztályfőnök: Béres Éva

 

„Jól csak a szívével lát az ember”

Béres ÉvaÉn is a szívemmel tekintek a gyerekekre és nagyon nagy szeretettel, odafigyeléssel a kis kezüket fogva vezetem be őket a BETŰK és SZÁMOK VILÁGÁBA.

Szeretném, ha jókedvűen, felszabadultan, örömmel fedeznék fel és ismernék meg ezt az új, ismeretlen, de egyben érdekes és kalandos VILÁGOT.

Remélem sikerülni fog felébreszteni a tudásvágyat, felfedezni az újdonságokat és segíthetek leküzdeni a felmerülő akadályokat.

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek biztonságban és jól érezzék magukat, szeressenek

iskolába, és olyan közösségbe járni, ahol barátaik vannak, számíthatnak segítségre, megértésre és kibontakozhat személyiségük.

Figyelembe véve az életkori sajátosságokat tanóráimon hangsúlyos szerepe van a fejlesztésnek, tevékenykedésnek, megtapasztalásnak. Alaposan átgondolt játékos és határozott vezetéssel valósítom meg kitűzött céljaimat. Nagy hangsúlyt fektetek a készségfejlesztésre, felzárkóztatásra, differenciálásra, tehetséggondozásra.

Az olvasást a Meixner módszerrel tanítom. A képek és a hozzá tartozó szótagok és szavak rakosgatásával a gyerekek játékosan, könnyen sajátíthatják el az olvasás technikáját. A hagyományos szótagoló olvasás megtanulása után a tanulók fokozatosan, saját képességeik ütemében térnek át a folyamatos olvasásra. Az alkalmazott módszer lehetővé teszi a gyakori sikerélmények megélését, mely elengedhetetlen feltétele az egészséges személyiségfejlődésnek. Célom, hogy megszerettessem az olvasást és igazi olvasóvá neveljem őket. Fontosnak tartom a sok beszélgetést, mesélést, verselést a kifejező készség fejlesztése érdekében.

Matematika órákon a számolást többféle eszköz használatával, játékos feladatokkal és persze sok gyakorlással sajátíthatják el a tanulók.

Környezetismeretből arra törekszem, hogy megszerettessem a természetet és megismertessem velük azokat a módszereket, amelyekkel a maguk szintjén hozzájárulhatnak a környezet védelméhez. Közös programokat, kirándulások szervezését is tervezem, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, jobban megismerjük egymást.

Szoros kapcsolatot szeretnék ápolni a szülőkkel. Egymás segítése és az összefogás nagyon fontos mindannyiunk számára.

Fogadalmamhoz híven hivatásomat legjobb tudásom szerint igyekszem betölteni.

Törekszem a keresztyén nevelés alapjainak megteremtésére.

Iskolánk szellemiségét ahol 1990 óta tanítok tisztesség, becsületesség, megbízhatóság, tudás, és áldozatkészség jellemzi. Ezen értékek átadására is igyekszem, mert itt

Minden a gyerekekért van és ez a legfontosabb.”

 

 

Programjaink

óvónőknek, iskolába készülőknek

 

Nyílt órák óvónők számára (1. és 4. osztály)                                    2012. október 27. 9:00

 

Adventi készülődés óvónők, óvodások és szüleik számára              2012. december 1. 9:00                                                                                                        
2012. december 8. 9:00

2012. december 15. 9:00

 

Iskolanyitogató (Anyanyelvi foglalkozás)                                        2013. január 7. 16:00

 

Iskolanyitogató (Matematika foglalkozás)                                       2013. január 14. 16:00

 

Iskolanyitogató (Idegen nyelvi foglalkozás)                                    2013. január 21. 16:00

 

Iskolanyitogató (Számítógépes foglalkozás)                                     2013. január 28. 16:00

 

Iskolanyitogató (Néptánc)                                                                2013. február 4. 16:00

 

Iskolanyitogató (Sportverseny)                                                        2013. február 11. 16:00

 

Jelentkezési lap leadása                                                                    2013. február 11-15. között

 

Nyílt óra leendő első osztályosok szüleinek                                     2013. március 4.

 

FÜRGE LÁBAK OVIS FUTÓVERSENY óvodák számára         2013. április 10. 10:00

 

Beiratkozás                                                                                       2013. április

(A Budapest Főváros Önkormányzatának Főjegyzője által kihirdetett időpontban.)

 

Nagycsoportosok ISKOLANAPJA                                                 2013. május 15.

 

Szülői értekezlet a beiratkozott elsősök szüleinek                            2013. május 22. 17:00

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

 

Tájékoztató az első osztályba történő jelentkezés módjáról

 

A Jelentkezési lapok benyújtásához egy hét áll rendelkezésre: a 2013. február 11-15. közötti időszakban.

A jelentkezéshez szükséges lap beszerezhető a Betlehem Óvodában, iskolánkban, illetve az iskola honlapjáról (www.jokaim.sulinet.hu) „Jelentkezés a Jókai Mór Református Általános Iskolába” címről letölthető.

A jelentkezéskor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
            a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
            a gyermek nevére kiállított hatósági bizonyítvány (személyi lap) v. lakcímkártya,
            a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája,
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény)

Az intézmény vezetője a jelentkezések alapján a felvételről írásba foglalt döntést, Határozatot hoz, mely 2013. február 20-22. közötti időszakban személyesen átvehető az iskola titkárságán.

Ezt követően a Budapest Főváros Önkormányzata Főjegyzője által plakátokon is kihirdetett időpontokban kerül sor a gyermekek beíratására.

A Jelentkezési lap letölthető pdf formátumban. Kattintson a szövegre.